24 mars 2020 till 16 april 2020 kl. 12.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från socialnämndens myndighetsutskott

Protokoll från socialnämndens myndighetsutskotts sammanträde 2020-03-24 är nu justerat. Eftersom protokollet är sekretessbelagt publiceras det inte. Den som vill överklaga beslutet måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-03-24

Paragrafer: 31-38

Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-24

Datum då anslaget tas ned: 2020-04-15

Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen, Torggatan 4A, Herrljunga.