26 mars 2020 till 18 april 2020 kl. 15.15-00.00

Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2020-03-23 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-03-23

Paragrafer: 31-42

Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-26

Datum då anslaget tas ned: 2020-04-17

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2020-03-23PDF

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.