26 mars 2020 till 17 april 2020 kl. 00.00-08.00

Sammanträdesprotokoll från bygg- och miljönämnden

Protokoll från bygg- och miljönämndens sammanträde 2020-03-25 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum: 2020-03-25

Paragrafer: 24-31

Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-26

Datum då anslaget tas ned: 2020-04-17

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Protokoll BMN 2020-03-25PDF.

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.