26 mars 2020 till 18 april 2020 kl. 08.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2020-03-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Socialnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-03-24

Paragrafer: 54-65

Datum då anslaget sätts upp: 2020-03-26

Datum då anslaget tas ned: 2020-04-17

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från socialnämnden 2020-03-24PDF

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.