14 maj 2020 till 6 juni 2020 kl. 07.12-00.00

Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Protokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis sammanträde 2020-05-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Sammanträdesdatum: 2020-05-13

Paragrafer: 8-10

Datum då anslaget sätts upp: 2020-05-14

Datum då anslaget tas ned: 2020-06-05

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni 2020-05-13PDF

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.