23 juni 2020 till 15 juli 2020 kl. 00.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-16 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2020-06-16

Paragrafer: 75-95

Datum då anslaget sätts upp: 2020-06-23

Datum då anslaget tas ned: 2020-07-15

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll KF 2020-06-16PDF

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.