6 november 2020 till 29 november 2020 kl. 12.00-00.00

Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden

Protokoll från bildningsnämndens sammanträde 2020-11-02 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Bildningsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-11-02

Paragrafer: 95-113

Datum då anslaget sätts upp: 2020-11-06

Datum då anslaget tas ned: 2020-11-28

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll från bildningsnämnden 2020-11-02PDF

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.