18 november 2020 till 10 december 2020 kl. 10.30-00.00

Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för ekonomi och personal

Protokoll från gemensam servicenämnd för ekonomi och personals sammanträde 2020-11-10 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Gemensam servicenämnd för ekonomi och personal

Sammanträdesdatum: 2020-11-10

Paragrafer: 17-22

Datum då anslaget sätts upp: 2020-11-18

Datum då anslaget tas ned: 2020-12-09

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Vårgårda.

Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för personal och ekonomi 2020-11-10PDF