18 november 2020 till 10 december 2020 kl. 10.30-00.00

Sammanträdesprotokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Protokoll från gemensam servicenämnd för IT, växel och telefonis sammanträde 2020-11-10 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det innan anslaget tas ned och tiden för överklagan gått ut.

Information om anslaget

Instans: Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Sammanträdesdatum: 2020-11-10

Paragrafer: 15-19

Datum då anslaget sätts upp: 2020-11-18

Datum då anslaget tas ned: 2020-12-09

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset Herrljunga.

Sammanträdesprotokoll för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni 2020-11-10PDF

För att ta del av justerat protokoll i original (med underskrifter) kontakta Herrljunga kommun.