Fonder

Fondpapper

Foto: Pixabay

Herrljunga kommun förvaltar och handlägger fyra olika fonder; Dagny och Herbert Carlssons minnesfond samt Samfond 1,2,3.

Under respektive fond finns information kring fondens ändamål, vem som kan söka medel och utdelningsförfarande.