Bolag

Herrljunga kommun har ett kommunalt bolag som heter Nossan Förvaltnings AB. Det har i sin tur tre dotterbolag: Herrljunga Bostäder AB, Herrljunga Hotellfastighets AB och Herrljunga Elektriska AB.

 

Organisationskarta bolag

Herrljunga bostäder AB - Herbo

Det kommunala bostadsbolaget Herbo erbjuder hyresgäster i Herrljunga kommun ett brett urval av attraktiva bostäder med olika typer av upplåtelseform.

Herrljunga Hotellfastighets AB

Bolaget uppför och förvaltar hotell-, bostads- och kommersiella fastigheter.

Herrljunga Elektriska AB

Herrljunga Elektriska AB är ett kommunägt företag med ca 40 anställda och ca 90 Mkr i omsättning. Vi är verksamma inom el, värme och stadsnät samt i vårt dotterbolag Herrljunga Vatten AB, och även inom vatten- och avloppsverksamhet i Herrljunga kommun. I delägt bolag äger vi elproduktion från vatten- och vindkraft.

Stiftelse

Herrljunga industrilokaler

Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler är Herrljunga kommuns serviceorgan för att hjälpa industri i kommunen med ändamålsenliga lokaler.

I början av 60-talet byggdes det första industrihotellet på Altorps industriområde och sedan dess har det byggts åtskilliga industrilokaler genom stiftelsens försorg.