Kontakta oss

Välkommen till Herrljunga kommun! Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar kring vår verksamhet.

Telefon: 0513-170 00
Öpettider: Måndag-torsdag 08.00 - 16.30, fredag 08.00 - 15.30
Avvikande öppettider

Besöksadress: Torget 1, 524 30 Herrljunga
Postadress: Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
E-post: herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se

Organisationsnummer: 212 000-15 20
Bankgiro: 841-0078
E-faktura: Fakturaväxel InExchange
E-fakturaadress 2120001520
GLN 7362120001521
PEPPOL 0007:2120001520

Kontakt tjänsteperson

Läs mer om hur du kan kontakta oss

Kontakt förtroendevaldalänk till annan webbplats

Kontaktinformation till politiker finns i vårt förtroendemannaregister

Lämna synpunkt

Vi vill veta vad du tycker, eller vad som behöver åtgärdas

Felanmälan

Rapportera om något gått sönder ute i vår offentliga fysiska miljö

Avvikande öppettider

Dag före röd dag samt dag innan pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton samt fredagen efter Kristi himmelsfärdsdag stänger kommunhusets kundtjänst och reception kl. 12.00.

Kontakta tjänsteperson

Vi tycker det är viktigt med "en väg in" i kontakt med oss. Då kan vi hjälpa dig att komma rätt från början. För att få kontakt med tjänstepersoner i Herrljunga kommun ringer du 0513-170 00, så kopplas du till rätt person för ditt ärende. Du kan även skicka e-post med ditt ärende till herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se. Det finns även kontaktinformation längst ner på många av våra sidor på webbplatsen.

Kontaktuppgifter till förvaltningschefer och verksamhetsfunktioner

Kommundirektör

Ior Berglund
Tfn: 0513-171 11
E-post: ior.berglund@admin.herrljunga.se

Bildningsförvaltningen

Bildningschef
Annica Steneld
Tfn: 0513-174 02
E-post: annica.steneld@admin.herrljunga.se

Utvecklingsledare
Erik Thaning
Tfn: 0513-174 05
E-post: erik.thaning@admin.herrljunga.se


Bygg- och miljöförvaltningen

T.f. Bygg och miljöchef
Lena-Britt Björklund
Tfn: 0513-171 83
E-post: lena-britt.bjorklund@admin.herrljunga.se

Kommunarkitekt
Emil Hjalmarsson
Tfn: 0513-171 80
E-post: emil.hjalmarsson@admin.herrljunga.se


Ekonomiavdelningen

Ekonomichef
Linda Rudenwall
Tfn: 0322-600 621
E-post: linda.rudenwall@vargarda.se

IT-, växel och telefoni

IT-chef
Jan Pettersson
Tfn: 0513-170 09
E-post: jan.pettersson@admin.herrljunga.se


Kommunstyrelsens förvaltning

Kanslichef
Emelie Cergic-Boberg
Tfn: 0513-171 12
E-post: emelie.cergic-boberg@admin.herrljunga.se

Dataskyddsombud
E-post: dso@borasregionen.se

Kommunikatör
Malin Bülling
Tfn: 0513-171 25
E-post: malin.bulling@admin.herrljunga.se

Mats Bjurbom
Tfn: 0513-170 21
E-post: mats.bjurbom@admin.herrljunga.se

Folkhälsosamordnare
Viveca Lundahl
Tfn: 0513-171 30
E-post: viveca.lundahl@admin.herrljunga.se

Besöksnäringansvarig
Birgitta Saunders
Tfn: 0513-170 31
E-post: birgitta.saunders@admin.herrljunga.se


Personalavdelningen

Personalchef
Marie Granberg-Klasson
Tfn: 0513-171 28
E-post: marie.granberg.klasson@vargarda.se


Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen samt myndighetsnämnder är ansvariga för sitt ansvarsområde
E-post: herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se


Räddningstjänsten

Räddningschef
Christian Hallberg
Tfn: 0513-170 91
E-post: christian.hallberg@admin.herrljunga.se

Socialförvaltningen

Socialchef
Sandra Säljö
Tfn: 0513-17140
E-post: sandra.saljo@admin.herrljunga.se

T.f. Verksamhetschef Myndighet
Sandra Säljö
Tfn: 0513-171 40
E-post: sandra.saljo@admin.herrljunga.se

Verksamhetschef Socialt Stöd
Jennie Turunen
Tfn: 0513-171 87
E-post: jennie.turunen@admin.herrljunga.se

Verksamhetschef Vård och omsorg

Stabschef
Linnea Holm
Tfn: 0513-172 68
E-post: linnea.holm@admin.herrljunga.se

Enhetschef Hagen
Siv Hagengrinder
Tfn: 0513-17269
E-post: siv.hagengrinder@admin.herrljunga.se

Enhetschef Hemgården
Johan Unehed
Tfn: 0513-17250
E-post: johan.unehed@admin.herrljunga.se

Enhetschef
Eva Martinsson
Tfn: 0513-17343
E-post: eva.martinsson@admin.herrljunga.se

Tf. Enhetschef Kortidsboendet Furuhagen
Eva Hugosson
Tfn: 0513-17177
E-post: eva.hugosson@admin.herrljunga.se

Enhetschef Hemtjänst Ljung
Carina Öman
Tfn: 0513-17287
E-post: carina.oman@admin.herrljunga.se

Enhetschef Hemtjänst Herrljunga Tätort
Michaela Hektor
Tfn: 0513-17239
E-post: michaela.hektor@admin.herrljunga.se

Enhetschef Hemtjänst Herrljunga Landsbygd
Rickard Larsson
Tfn: 0513-17249
E-post: rickard.larsson@admin.herrljunga.se

Enhetschef LSS
Timo Sormunen
0513-17147
E-post: timo.sormunen@admin.herrljunga.se

Tekniska förvaltningen

T.f. Teknisk chef
Ulf Wedin
Tfn: 0513-172 08
E-post: ulf.wedin@admin.herrljunga.se

Fritidschef
Hanna Franzen
Tfn: 0513-174 35
E-post: hanna.franzen@admin.herrljunga.se

Gata och Parkchef
Claes-Håkan Elvesten
Tfn: 0513-171 92
E-post: claes-hakan.elvesten@admin.herrljunga.se

Lokalvårdschef
Marketta Lundström
Tfn: 0513-172 06
E-post: marketta.lundstrom@admin.herrljunga.se

Kost och tvättchef
Irene Andersson
Tfn: 0513-172 17
E-post: irene.andersson@admin.herrljunga.se

Renhållningschef
Mikael Jonsson
Tfn: 0513-172 02
E-post: mikael.johnsson@admin.herrljunga.se

Fastighetschef
Eva Norden
Tfn: 0513-172 05 
E-post: eva.norden@admin.herrljunga.se