Dokument och rapporter revisionen

Revisionen kontrollerar att kommunen använder sina resurser effektivt. Effektiv är man om det finns tydliga mål och god kontroll över hur målen uppnås. Här kan du läsa dokument upprättade av revisorerna.

Revisionsåret 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsplan 2020
Granskningsrapporter 2020 
Verksamhetsbesök 2020
Revisionsberättelser 2020
Protokoll 2020

Revisionsåret 2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsplan 2019
Granskningsrapporter
Verksamhetsbesök
Revisionsberättelser
Protokoll

Revisionsåret 2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Verksamhetsbesök och sammanträdestider 2018
Revisionens projektplan 2018
Revisionsplan 2018
Revisionsberättelse 2018

Revisionsåret 2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsplan 2017
Revisionens projektplan 2017
Revisionsrapporter projekt 2017
Verksamhetsbesök 2017
Revisionsberättelse 2017

Revisionsåret 2016

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Revisionsberättelse 2016