Möten, handingar och protokoll

Skriv tabellbeskrivning här

2017

Kommun-fullmäktige

Kommun- styrelsen

Bygg och miljönämnden

Tekniska nämnden

Social-nämnden

Bildnings- nämnden

Service- nämnd IT, växel och telefoni

Servicenämnd Ekonomi och personal

Januari

 

2331

30Februari

14

20

1

2

28

27

  

Mars

14

20

1 och 29

1 och 30

28

27

7

7

April

11

24

   


  

Maj

16

29

3

4

2

8

16

16

Juni

20

 

7

8

7

12

  

Juli

        

Augusti

 

14

30

31

29

28September

5

25

 


  

19

19

Oktober

17

23

4

5

3 och 31

2

  

November

14

20

1 och 29

2 och 30

28

6

7

7

December

12

18

 


19

4

  

 

Skriv tabellbeskrivning här

2018

Kommun-fullmäktige

Kommun- styrelsen

Bygg och miljönämnden

Tekniska nämnden

Social-nämnden

Bildnings- nämnden

Service- nämnd IT, växel och telefoni

Servicenämnd Ekonomi och personal

Januari

 

22

31


30

29Februari

13

19

28

1

27

26

  

Mars

13

19

28

1 och 29

27

26

6

6

April

10

23

   


  

Maj

15

28

2

3

2

7

15

15

Juni

19

 

13

7

5

11

  

Juli

        

Augusti

 

13

29

30

28

27September

4

24

 


  

18

18

Oktober

23

22

3 och 31

4

2 och 30

1

  

November

13

19

28

1 och 29

27

5

6

6

December

11

17

 


18

10

  

Här finns alla politiska kallelser och protokoll från nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. I kallelserna kan du se vilka ärenden som kommer att tas upp på aktuellt sammanträde och därmed också beslut.

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser kommunfullmäktige
Protokoll kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser kommunstyrelsen
Protokoll kommunstyrelsen

Bildningsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Bildningsnämnden
Protokoll Bildningsnämnden

Tekniska nämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Tekniska nämnden
Protokoll Tekniska nämnden

Bygg- och miljönämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Bygg och miljönämnden
Kallelser Bygg och miljönämnden

Socialnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Socialnämnden
Protokoll Socialnämnden

Servicenämnd IT, Växel och Telefoni

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Servicenämnd IT Växel Telefoni
Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni

Servicenämnd Ekonomi Personal

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Servicenämnd Ekonomi Personal
Protokoll Servicenämnd Ekonomi Personal

Valnämnd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll Valnämnd