Artikeln publicerades 24 november 2017

Valnämndens sammanträden är från och med nu offentliga

Ordförandeklubba

Valnämndens sammanträden i Herrljunga är från och med nu offentliga.

Valnämnden i Herrljunga kommun beslutade vid sitt senaste sammanträde att nämndens möten fortsättningsvis kommer att vara offentliga.

– Valnämnden vill föregå med gott exempel och erbjuda allmänheten tillträde till våra sammanträden, säger Ronnie Rexwall, ordförande. Rösträkning och andra aktiviteter under valdagen i september 2018 är ju offentliga, så i den andan vill vi arbeta.

Att 2018 är ett valår, med val till riksdag, landsting och kommun den 9 september, gör naturligtvis nämndens arbete den kommande tiden extra intensivt.

– Det är många nyheter i vallagen inför 2018 års val, säger Ronnie Rexwall. Bland annat ambulerande röstmottagare alltså två kommunala tjänstepersoner som har tystnadsplikt med långt gående förtroenden att hjälpa till vid röstningen för handikappade eller andra som behöver hjälp.

Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförande av de allmänna valen till riksdag, regionfullmäktige, kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt för av riksdagen och kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar. Den består av fem ledamöter samt ersättare och alla kommuner har en valnämnd.