Artikeln publicerades 19 december 2017

Nytt avtal mellan polisen och kommunen skrevs under

Nu har en ny samverkansöverenskommelse skrivits under mellan Herrljunga kommun och lokalpolisområde Alingsås.

Det skedde på tisdagen då representanter för polisen och kommunen träffades i Herrljunga.

– Samverkan är rätt väg i det här arbetet, säger Robert Möörk, kommunpolis i Herrljunga och Vårgårda. Polisen har kunskaper som kommunen behöver och tvärtom.

Kommunen och polisen har sedan tidigare samverkat, men nu tar man ytterligare ett steg.

– Herrljunga kommun och lokalpolisområde Alingsås har gjort varsin lägesbild, som sedan har sammanställts till en gemensam, säger Viveca Lundahl, folkhälsoutvecklare.

Prioriterade åtgärdspunkter

I den gemensamma lägesbilden har ett antal prioriterade åtgärdspunkter tagits fram. Dessa är:

  • Tidigt identifiera riskfaktorer för barn och unga.
  • Våld och hot samt fridsbrott. Särskilt mot flickor/ kvinnors otrygghet.
  • Ökad polisiär närvaro.
  • Inbrott/stölder/skadegörelse hos företagare/kommunala fastigheter och villaägare.
  • Belysnings- och andra trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet.
  • Trafiksäkerhet: flest skadade, singelolyckor cykel samt personbil.

– Just att tidigt i livet identifiera riskfaktorer för barn och unga är mycket viktigt, säger Johan Lundberg, lokalpolisområdeschef. Kan vi ge stöd tidigt i livet, så vinner vi så mycket i ett senare skede.

Överenskommelsen gäller tills vidare och kommer att revideras vart tredje år.