Artikeln publicerades 30 januari 2018

Omvärldsdag med fokus på digitalisering

På tisdagen ordnades en omvärldsdag på Tånga hed i Vårgårda för chefer och förtroendevalda i Herrljunga och Vårgårda kommuner. Cirka 70 - 80 personer deltog.

Rubriken för dagen var ”Internet – kommunens bästa vän eller värsta fiende?” och den leddes av Joakim Jardenberg, tidigare internetchef i Helsingsborgs stad, numera rådgivare och föreläsare inom området digitalisering.

– Det var en mycket nyttig dag för oss, som kan hjälpa oss att förstå hur den fortsatta digitaliseringen kan användas i kommunen på bästa sätt, säger Johnny Carlsson, kommunalråd i Herrljunga.

Under dagen behandlades bland annat om hur omvärldsbevakning, utforskande och utveckling kan göras effektiv, hur vi kan göra den tekniska utvecklingen begriplig och därigenom fatta välgrundade beslut, samt hur internet kan bli ”vår bästa vän”, både personligt och professionellt.

– Det var en dag där vi både fick lyssna till föreläsningar och samlas i grupper och prata med varandra, säger Johnny Carlsson. Jag bedömer att detta var en riktigt bra dag, som blir värdefull för utvecklingsarbetet i Herrljunga i en alltmer digitaliserad värld.