Artikeln publicerades 27 februari 2018

Var med och nominera till kulturpriser, årets ungdomsledare och medaljörer

Nu finns det möjlighet att nominera till följande priser, som kommer att delas ut på medborgarskapsceremonin den 6 juni framför kommunhuset i Herrljunga.

Kulturpris på 5 000 kr

Priset utdelas till person, grupp, organisation eller förening som gjort förtjänstfulla insatser eller utfört en livsgärning inom kultur- och konsthantverksområdet. Pristagaren ska vara verksam eller väl känd inom kommunen.

Hantverks- och kulturstipendium på 5 000 kr

Stipendiet utdelas i första hand till unga, lovande förmågor som uppmuntran och inspiration till vidareutveckling inom kultur- och konsthantverksområdet. Personen ska ha anknytning till kommunen. Stipendiet kan på samma villkor även utdelas till grupp, organisation eller förening.

Ansökan ska vara Bildningsnämnden tillhanda senast den 9 april till eva-lena.liljedahl@admin.herrljunga.se eller via post till Herrljunga bibliotek, Box 201, 524 23 Herrljunga. Stadgar finns på biblioteken i Herrljunga och Ljung samt på kommunens hemsida.

Årets ungdomsledare

Ansökan/förslag om årets ungdomsledare ska vara kommunen tillhanda senast den 15 april till birgitta.saunders@admin.herrljunga.se eller via post på Tekniska nämnden, Box 201, 524 23 Herrljunga. Prissumman är 5 000 kr.

Ungdomsledarpriset kan delas ut till enskild person/personer eller föreningar som gjort en särskild insats för ungdomar, men behöver inte nödvändigtvis verka inom det idrottsliga området.

Medaljörer

Kommunen har som tradition att uppmärksamma årets medaljörer i nationella tävlingar, som SM, och internationella mästerskap som NM, EM och VM. Om ni har någon i er förening eller närhet som under 2017-2018 (hittills) erhållit medalj kontakta mats.bjurbom@admin.herrljunga.se snarast, dock senast 29 maj. Det kan även gälla sammanhang som inte är idrottsliga.

Samtliga dessa priser och utmärkelser kommer att delas ut i samband med medborgarskapsceremonin den 6 juni kl 11 – 13 framför kommunhuset i Herrljunga.

Herrljunga kommun informerar