Artikeln publicerades 1 mars 2018

Krishanteringsråd pratar civilt försvar under höjd beredskap

Den 28 februari träffades Herrljungas krishanteringsråd i Kunskapskällans aula för att lyssna på representant från Länsstyrelsen Leif Isbergs föredrag om civilt försvar under höjd beredskap.

Herrljungas krishanteringsråd

Herrljungas krishanteringsråd är en plattform för lokal samverkan för att underlätta kommunens geografiska områdesansvar vid större kris. Rådet består av representanter från bland annat näringsliv, föreningsliv och Herrljunga kommun.

Civilt försvar under höjd beredskap

Länsexpert regional samverkan och ledning i Västra Götaland, Leif Isberg, föreläste om civilt försvar under höjd beredskap.

- Jag är här för att förmedla kunskap om civilt försvar som kommer byggas upp hos kommuner, landsting och andra myndigheter 2017-2020. Det ställs högre krav på både myndigheter och kommuner gällande civilt försvar och vad det innefattar med bland annat skyddsrumsfrågor och rutiner för livsmedelsförsörjning, säger Leif Isberg.

Vad är höjd beredskap?

I händelse av allvarliga incidenter och hot mot Sveriges säkerhet och nationella intressen kan regeringen fatta beslut om höjd beredskap. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Är Sverige i krig råder högsta beredskap.

Vad är civilt försvar?

Det civila försvaret är den verksamhet som genomförs i syfte att möjliggöra samhällets förmåga att hantera situationer då beredskapen höjs. Vid beslut om höjd beredskap organiseras det civila försvaret med utgångspunkt i samhällets krisberedskap genom bland annat med de förmågor, strukturer och principer som används för hantering av fredstida kriser.

Mer information om krisberedskap och civilt försvar under höjd beredskap finns på Länsstyrelsen i Västra Götalands webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.