Artikeln publicerades 8 mars 2018

Nytt jämställdhetsnätverk i Herrljunga startar på internationella kvinnodagen

I dag den 8 mars på den internationella kvinnodagen, så kommer Herrljunga kommuns nya jämställdhetsnätverk att ha sitt första möte.

– Nätverket har kommit till som ett resultat av den jämställdhetsplan som antogs av kommunen hösten 2016, berättar Viveca Lundahl, utvecklare folkhälsa, som är sammankallande. Syftet är att genomföra de intentioner som finns i planen och dessutom att höja kunskapen om jämställdhet.

Mål för jämställdhet

Nätverket består av tio personer från kommunens olika förvaltningar och de kommer att träffas minst fyra gånger om året.

– Kommunen har skrivit på en avsiktsförklaring med Länsstyrelsen som ligger som grund för arbetet, berättar Viveca Lundahl. Det finns ett antal mål framtagna, som att hemsidan ska vara jämställdhetssäkrad och att jämställdhetsperspektivet ska vägas in vid kommunala beslut.

Många områden att jobba med

Att nätverket har sitt första möte på internationella kvinnodagen tycker Viveca Lundahl passar bra.

– Vi behöver absolut bli mera jämställda, både i Sverige och här i Herrljunga kommun. Det finns många områden att jobba med, som lön, upplevd hälsa och vem som stannar hemma och är föräldraledig.

– Vi behöver verkligen börja tala om de här frågorna och ifrågasätta de normer som råder.