Artikeln publicerades 23 april 2018

Herrljunga kommun säljer hotellbolaget

Herrljunga Hotell och Konferens

Herrljunga kommun säljer hotellbolaget.

Kommunstyrelsen sade vid sitt sammanträde på måndagen ja till en försäljning av Herrljunga hotellfastighets AB.

Det handlar om en så kallad aktieöverlåtelse, som innebär att köparen betalar ett pris för aktierna och samtidigt tar över både fastigheterna och lånet i bolaget. Fastigheten i fråga är den vid Järnvägsplatsen där Herrljunga Hotell och Konferens bedriver sin verksamhet.

– Ägarskapet har diskuterats under en längre period, och styrelsen i Nossan Förvaltningsaktiebolag, där hotellbolaget ingår, har verkat för en försäljning, säger Linda Rudenwall, ekonomichef i Herrljunga, samt VD i Nossan Förvaltningsaktiebolag.

– De krav som vi har ställt har bland annat varit att en eventuell köpare ska vara lokalt förankrad och dessutom har ett långsiktigt intresse för att bedriva hotellverksamhet i Herrljunga.

Köpare är Ciboney AB

En sådan lösning har nu uppnåtts, och köpare är Ciboney AB, som är ett dotterbolag till Herrljunga Cider, som sedan flera år tillbaka driver Herrljunga Hotell och Konferens.

– Detta är en bra affär för bägge parter, och en god långsiktig lösning, säger Linda Rudenwall. Nu får hotellet en professionell ägare som kan se till att verksamheten utvecklas.

Slutgiltigt beslut fattas av fullmäktige

Herrljunga Hotellfastighets AB kommer alltså inte längre att vara ett dotterbolag till Nossan Förvaltningsaktiebolag.

Ärendet kommer att behandlas i kommunfullmäktige den 15 maj då slutgiltigt beslut om försäljning fattas. Ärendet är till vissa delar belagt med affärssekretess.