Artikeln publicerades 7 maj 2018

Tre veckor kvar till EU:s nya dataskyddsförordning börjar gälla

Emelie Cergic-Boberg, administrations- och kommunikationschef.

– Den enskilde kan känna sig trygg i att Herrljunga kommun hanterar personuppgifter på ett säkert sätt, säger Emelie Cergic-Boberg, chef för administrations- och kommunikationsenheten på Herrljunga kommun.

Om knappt tre veckor, den 25 maj, börjar EU:s nya Dataskyddsförordning GDPR, att gälla. Herrljunga kommun har i två år arbetat med att förbereda organisationen på detta och de nya utmaningar som förordningen innebär.

Projektledare i det gemensamma projekt som drivits i Herrljunga och Vårgårda är Emelie Cergic-Boberg, chef för administrations- och kommunikationsenheten på Herrljunga kommun. Kan du kort berätta vad GDPR är?

– GDPR, som står för General Data Protection Regulation, gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Den ersätter i Sverige Personuppgiftslagen, och innebär ett starkare skydd för den enskilde när myndigheter och företag hanterar personuppgifter i en allt mer digitaliserad värld.

Vad är syftet med denna nya förordning?

– Det handlar om att värna och skydda den personliga integriteten, på samma sätt som vi i vårt samhälle värnar öppenhet och offentlighet.

Vilka blir de stora förändringarna för Herrljunga kommun som organisation?

– Vi kommer att förändra våra arbetssätt. Samtliga anställda ska känna till vad GDPR innebär, och det innebär också att vi måste uppdatera flera av våra rutiner, till exempel vår dokumenthanteringsplan. Alla förvaltningar kommer att ha en registeransvarig, som är en stödperson för organisationen i dessa frågor.

Kommer allt detta att bli färdigt i tid?

– Vi har jobbat med den här frågan i mer än ett år och befinner oss i en intensiv fas för att bli färdiga till den 25 maj.

– Sedan kommer det naturligtvis att ske ett fortsatt utvecklingsarbete för att göra hanteringen av personuppgifter så trygg och säker som möjligt.

Hur kommer att medborgarna märka att GDPR nu gäller?

– Medborgarna kommer inte att märka så mycket, förutom att vi tar bort en del bilder från vår hemsida och från sociala medier. Den enskilde kan känna sig trygg i att Herrljunga kommun hanterar personuppgifter på ett säkert sätt.