Artikeln publicerades 16 maj 2018

Kommunfullmäktige fattade beslut om att sälja hotellbolaget

Staffan Setterberg och Johan Branmark.

Staffan Setterberg, ordförande i Nossan Förvaltnings AB, skakar hand med Johan Branmark, VD för Herrljunga cider och representant för Ciboney AB, i samband med att överlåtelsehandlingarna skrevs under.

Kommunfullmäktige i Herrljunga sade vid sitt sammanträde på tisdagskvällen ja till en försäljning av Herrljunga hotellfastighets AB.

Det handlar om en så kallad aktieöverlåtelse, som innebär att köparen betalar ett pris för aktierna och samtidigt tar över både fastigheterna och lånet i bolaget. Fastigheten i fråga är den vid Järnvägsplatsen där Herrljunga Hotell och Konferens bedriver sin verksamhet.

– Jag är jättenöjd med det här, för Herrljunga är det ett kanonavtal, sade Staffan Setterberg, ordförande i Nossan Förvaltnings AB. Det här betyder något riktigt positivt för Herrljungas näringsutveckling.

Fortsätta utveckla hotellet

Köpare är Ciboney AB, som är moderbolag till Herrljunga Cider, och som sedan fem år tillbaka driver Herrljunga Hotell och Konferens.

– Jag är glad att vi efter cirka ett års förhandling har kommit fram till ett resultat, sade Johan Branmark, VD för Herrljunga cider och representant för Ciboney AB. Nu ska vi fortsätta att utveckla hotellet och inte minst konferensmöjligheterna. Köpet passar in i den långsiktiga planen vi har för Herrljunga Cider, och vi blir mer förankrade i Herrljunga.

– Det är roligt att det sker just nu. Under maj månad firar vi nämligen att vi drivit Herrljunga Hotell och Konferens i fem år.

Ärendet direktjusterades på kommunfullmäktige och vid kaffepausen skrevs överlåtelsehandlingarna under.