Artikeln publicerades 25 maj 2018

Nu gäller EU:s nya dataskyddsförordning

Herrljunga kommuns servrar

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning att gälla.

I dag den 25 maj börjar EU:s nya Dataskyddsförordning GDPR, att gälla.

– På Herrljunga kommun har vi sedan två år arbetat med att förbereda organisationen på de nya utmaningar som förordningen innebär, säger Emelie Cergic-Boberg, chef för administrations- och kommunikationsenheten på Herrljunga kommun, och som även är projektledare för det projekt som Herrljunga och Vårgårda kommuner drivit tillsammans.

GDPR ersätter Personuppgiftslagen

GDPR, som står för General Data Protection Regulation, gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj. Den ersätter Personuppgiftslagen, och innebär ett starkare skydd för den enskilde när myndigheter och företag hanterar personuppgifter.

– Det handlar om att värna och skydda den personliga integriteten, på samma sätt som vi i vårt samhälle värnar öppenhet och offentlighet, säger Emelie Cergic-Boberg.

Ett förändrat arbetssätt

För många som är anställda i Herrljunga kommun så innebär dataskyddsförordningen ett förändrat arbetssätt.

– Samtliga anställda ska känna till vad GDPR innebär, och det betyder också att vi måste uppdatera flera av våra rutiner. Alla förvaltningar har en stödperson i dessa frågor och alla anställda går igenom en digital utbildning om den nya dataskyddsförordningen.

– Den enskilde kan känna sig trygg i att Herrljunga kommun hanterar personuppgifter på ett säkert sätt.