Artikeln publicerades 1 juni 2018

Eldningsförbud

Herrljunga kommun informerar

Det råder eldningsförbud i Herrljunga kommun från 15 maj tills vidare på grund av ökad brandrisk.

Vad innebär Eldningsförbud?

Under våren och sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen eller på din egen tomt på grund av stor brandrisk. Vid eldningsförbud är all eldning utomhus förbjuden. Med eldning avses alla typer av angörande av eld samt grillning på mark.

Grillning i en för ändamålet framtagen grill eller vid en särskilt anordnad grillplats, godkänd av räddningstjänsten, är tillåtet, liksom användning av spritkök eller liknande. Förbudet gäller både villatomt som övriga markområden.

Vi kommer att meddela när eldningsförbudet upphör. Det är Länsstyrelsen som beslutar om eldningsförbud i samråd med räddningstjänsten och SMHI:s brandprognos.