Artikeln publicerades 2 juli 2018

Eldningsförbud råder i Herrljunga kommun

Från och med idag den 2 juli råder eldningsförbud i Herrljunga kommun, då det är mycket torrt i skog och mark.

Vid eldningsförbud:
• är det helt förbjudet att göra upp eld utomhus.
• är grillning endast tillåtet vid särskilt iordningställda grillplatser samt på villatomter i grillar (kol-/gas-/el-) som inte har direktkontakt med marken.
• är det förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus.

Iordningsställd grillplats innebär en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats. Engångsgrillar får inte användas, eftersom dessa inte har samma säkerhet som en vanlig grill.

Vid eldningsförbud rekommenderas:
• att du bör undvika rökning i skog och mark.
• att arbete med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtter av vägrenar, kedjor på terränggående maskiner med mera) undviks.

Viktig information