Artikeln publicerades 3 augusti 2018

Brandrisk, vatten- och foderbrist – så här ser det ut i Herrljunga

Maj, juni och juli har varit ovanligt varma med lite nederbörd. Detta har bland annat orsakat bräder, vattenbrist och foderbrist runtom i landet. Här kan du läsa hur det ser ut för Herrljunga kommun, hur lägesbilden ser ut nu samt vad du kan tänka på i rådande situation.

Tänk på:

  • Respektera grill- och eldningsförbudet! Det kvarstår, trots regnskurar.
  • Spara vatten! Det är extremt torrt och grundvattennivåerna sjunker. Vi måste hjälpas åt att spara på vattnet. Vattnet måste räcka till både människor och boskap, men också till vilda djur och växter.

Brandrisk och eldningsförbud

Eftersom det har varit varmt så länge, med lite nederbörd, är det mycket torrt i skog och mark. Risken för bränder i skog och mark är extremt stor i Herrljunga liksom i Västra Götaland. Länsstyrelsen i Västra Götaland utfärdade totalt grill- och eldningsförbud från 25 juli tills vidare. Detta förbud kvarstår trots regnskurar. Det kommer krävas stora mängder nederbörd innan marken återhämtar sig.

Foder och betesbrist

Herrljunga kommun omfattas av två odlingszoner. I nordvästra delen är det slätt och i övriga kommunen skogsbygd. Slättlandskapet har blivit mer påverkat än skogslandskapet, där skogen skyddar och håller kvar fukten bättre. Andra skörden ensilage har tagits och bedömningen är att skörden motsvarar mellan 40-70% mot vad som är brukligt.

Herrljunga kommun har sett över om det finns lämplig kommunal mark som skulle kunna tas för bete eller foder. Men det bedöms att det inte finns någon sådan mark som inte redan brukas.

Vattentillgång

Det råder bevattningsförbud i Herrljunga kommun sedan 26 juni för kommunalt vatten. Länsstyrelsen fattade den 5 juli beslut om att förbjuda uttag av vatten från länets små och medelstora vattendrag på grund av låga vattennivåer. Herrljunga Vatten följer aktuella grundvattenmätningar i vårt område. Utvecklingen ser ut att följa tidigare torrår och grundvattennivån är just nu ca 0,5 m lägre än samma tid förra året men läget bedöms ännu vara under kontroll gällande kommunalt dricksvatten. För att läget inte ska förvärras – läs hur du kan spara vatten!

Den 20 juli gick vi ut med en förfrågan att få in information om dricksvattentillgång från kommunmedborgare med egen brunn. Det har inkommit 14 svar till kommunen, en tredjedel har uttryckt att de skulle vara gynnande av en offentlig tappkran. Har du frågor eller funderingar kring översynen? Kontakta: miljo@admin.herrljunga.se

Länktips