Artikeln publicerades 21 september 2018

Tekniska nämnden beslutar om besparingsåtgärder

Herrljunga kommun informerar

Tekniska nämnden har beslutat om besparingsåtgärder för resterande del av 2018. Detta beror främst på höga kostnader för snöröjning och uppvärmning av kommunens fastigheter som följd av den kalla vintern.

Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram en besparingsplan för resterande del av 2018. Detta eftersom 2018 års ekonomiska prognos för Tekniska nämnden indikerar ett underskott på 3,3 miljoner kronor. Summerat underskott ska därefter regleras över tre år.

Lista över besparingsåtgärder

Tekniska nämnden tog den 30 augusti beslut om besparingsåtgärder på 880 000 kr för 2018. Här kan du se en lista över besparingsåtgärder. Protokoll från sammanträdet 2018-08-30PDF.

Skriv tabellbeskrivning här

Enhet

Besparingsåtgärd

Summa 2018

Fastighet

Målning lägenheter

55 000 kr


Fönsterputs kommunhus

5 000 kr


Fönsterputs övriga lokaler

270 000 kr


Säkerhetsbesiktning

20 000 kr

Fritid

Lagerhållning

50 000 kr


Undervisningsbassäng

150 000 kr

Kost

Ekologisk mat

180 000 kr


Vikarietillsättning

20 000 kr

Lokalvård

Utbyte städmaskiner

100 000 kr


Utbildning

25 000 kr


Vikarietillsättning

10 000 kr

Total Summa:


880 000 kr

Förklaring till varje enhet hittar du i kompletteringen till Tekniska nämndens kallelse 2018-08-30 ärende 3.PDF

Läs mer om Tekniska nämndens ansvarsområden på vår webbplats.

Frågor och svar

Varför har tekniska nämnden gått med underskott?

Underskottet beror främst på höga kostnader för snöröjning och uppvärmning av kommunens fastigheter som följd av den kalla vintern 2018.

Varför behöver Tekniska nämnden göra besparingsåtgärder?

Alla nämnder inom Herrljunga kommun behöver hålla sig till den beräknade budgeten för att kunna genomföra de investeringar som behövs i framtiden. Herrljunga kommun har ett resultatmål. Det visar hur mycket överskott vi måste ha i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. De flesta kommuners resultatmål ligger på 2 procent. Herrljungas resultatmål 2018 är 2,2 procent, vilket är cirka 12 miljoner kronor. Inom den kommande treårsperioden kommer investeringarna att vara högre än normalt och kommer därmed kräva ett högre resultatmål.

Varför har ni beslutat att spara in på just dessa åtgärder?

Det beslutades om dessa besparingsåtgärder (i tabellen) eftersom de bedömdes av Tekniska nämnden och Tekniska förvaltningen som genomförbara under sista kvartalet 2018.

När börjar besparingsåtgärderna gälla?

De började gälla från det datum beslutet är justerat, det vill säga 5 september.

Hur länge kommer besparingsåtgärderna att gälla?

Besparingsåtgärderna (enligt tabellen) kommer att gälla resterande del av 2018.