Artikeln publicerades 23 oktober 2018

Kommunfullmäktige valde nytt presidium

På tisdagskvällen sammanträdde kommunfullmäktige i Herrljunga för första gången efter valet i september.

Fullmäktige har 31 ledamöter, och sammanträdet leddes till att börja med denna kväll av ålderspresident Kerstin Johansson (S).

På dagordningen stod bland annat val av kommunfullmäktiges presidium, och det valet utföll på följande vis:

Ordförande i fullmäktige kommande mandatperiod: Andreas Johansson (M)

Förste vice ordförande: Cecilia Frändberg (C)

Andre vice ordförande: Björn Wilhelmsson (S)

Det var även val till kommunfullmäktiges valberedning, som under den närmaste tiden kommer att arbeta med att ta fram kandidater till nämnder och styrelser. Följande ledamöter valdes till att ingå i valberedningen: Andreas Molin (C), Hans Malmquist (M), Harry Nilsson (S), Börje Aronsson (KV), Jacob Brendelius (SD), Terese Eneman (V), Inger Gustavsson (L) och Ove Severin (KD).

Nästa kommunfullmäktigesammanträde i Herrljunga kommer att hållas den 13 november.

Herrljunga kommun informerar