Artikeln publicerades 3 december 2018

Val gjordes till styrelser och nämnder i Herrljunga vid extra kommunfullmäktige

Vid kommunfullmäktiges extra sammanträde måndagen den 3 december, så valdes ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser för kommande mandatperiod.

Kommunstyrelsen

Till kommunstyrelsen valde elva ledamöter och det blev följande: Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson (S), Elin Alavik (L), Gunnar Andersson (M), Ronnie Rexwall (KV), Lennart Ottosson (KV), Jimmie Stranne (SD), Jessica Pehrson (C), Andreas Molin (C) och Fredrik Svensson (KD).

Till ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd valdes Gunnar Andersson (M), och till vice ordförande Jessica Pehrson (C). Mats Palm (S) valdes till andre vice ordförande och oppositionsråd.

Socialnämnden

Till socialnämnden valdes följande ledamöter: Anette Rundström (S), Kitty Andersson (S), Carina Fredriksen (S), Inger Gustavsson (L), Magnus Lennartsson (M), Jan Knudsen (KV), Ronnie Rexwall (KV), Jacob Brendelius (SD), Eva Larsson (C), Margareta Yngvesson (C) och Kerstin Zetterberg (KD).

Till ordförande i socialnämnden valdes Eva Larsson (C) och till vice ordförande Anette Rundström (S).

Bildningsnämnden

Till bildningsnämnden valdes följande ledamöter: Bert-Åke Johansson (S), Marie Frost (S), Katarina Andersson (S), Mikael Norén (L), Carin Martinsson (M), Lina Sundberg (M), Christina Glad (KV), Christina Johansson (KV), Jacob Brendelius (SD), Simon Fredriksson (C) och Niclas Emanuelsson (C).

Till ordförande i bildningsnämnden valdes Christina Glad (KV), och till vice ordförande Bert-Åke Johansson (S).

Tekniska nämnden

Till tekniska nämnden valde följande ledamöter: Jarl Barkenfelt (S), Jan Bengtsson (S), Lilli-Ann Grindsiö (M), Börje Aronsson (KV), Tommy Thulin (SD), Henri Andreasson (C) och Fredrik Svensson (KD).

Ordförande i tekniska nämnden blev Börje Aronsson (KV) och vice ordförande Jarl Barkenfelt (S).

Bygg- och miljönämnden

Till bygg- och miljönämnden valde följande ledamöter: Ronny Norrman (S), Jonas Holm Pileborg (L), Rune Johansson (C), Hans Malmquist (M) och Jan Knudsen (KV).

Ordförande i bygg- och miljönämnden blev Hans Malmquist (M) och vice ordförande Ronny Norrman (S).

Utöver dessa val, så utsågs även ledamöter och ersättare på ett stort antal övriga poster, till exempel inom revisionen och i de kommunala bolagen.

Herrljunga kommun informerar