Artikeln publicerades 17 december 2018

Caterpillar - ny IT-plattform i Herrljunga kommun

Foto: Mikael Andersson och Helen Svantesson.

Herrljunga och Vårgårda kommuner är i uppstarten av att byta nuvarande IT-plattform Novell till Microsoft, som bland annat kommer ge Office 365. Arbetet går under namnet Caterpillar och plattformen beräknas vara på plats 2020.

Projektet att införa en ny IT-plattform, har getts namnet Caterpillar, vad har det för innebörd?

Vi har en tanke om att byte av plattformen kan illustreras som ett schakt, där en grävmaskin lyfter bort mark (den gamla plattformen) och fyller upp med det nya. Därför kallar vi projektet Caterpillar (grävmaskin), säger projektledare Mikael Andersson, IT-arkitekt i Herrljunga och Vårgårda kommuner.

Införandet av Office 365

Herrljunga och Vårgårda kommuner kommer genom plattformsbytet ha tillgång till Office 365, med allt vad det innebär. Vi kommer bland annat att införa Skype och i framtiden Teams, så att användaren kan lägga gemensamma dokument i molnet och dela dem på ett effektivt sätt. Hemkatalogen kommer att försvinna och ersättas med molntjänsten Onedrive, så att användaren kan logga in på sin dator och nå alla dokument och program direkt, oberoende av var användaren sitter.

Arbetsplats som tjänst

Arbetsplats som tjänst innebär att datorer eller mobiltelefoner kommer att komma direkt ut till användaren och användaren kommer att få tillgång till sina program vid första inloggningen.

Om du till exempel beställer en ny dator levereras den av leverantör och från första gången användaren loggar in, kommer program och behörigheter att vara på plats så att användaren kan börja arbeta direkt, säger informationsansvarig i projektet Helen Svantesson, processledare och verksamhetsutvecklare i Herrljunga och Vårgårda kommuner.

Utskrift som tjänst

Det kommer även införas utskrift som tjänst, vilket innebär att användaren går till skrivaren och identifierar sig med sin tagg och kan därefter välja sina lagrade utskrifter och skriva ut.

Genom att arbeta på det här sättet minskar vi onödiga utskrifter och ökar säkerheten när sekretessdokument skrivs ut, säger Helen Svantesson.

Behörighetsstyrning

Herrljunga och Vårgårda kommuner kommer att styra behörigheter genom ett system. Användare tilldelas sina behörigheter via ansvarig chef som loggar in och fyller i sin medarbetares behörighet. Då får användaren tillgång till sina system från första inloggning.

När man som chef beställer behörighet kommer detta att ske genom ett system som hen loggar in i och klickar i de behörigheter som medarbetaren ska ha. Alla beställningsblanketter kommer därmed att försvinna och när anställning avslutas kan dennes behörigheter även tas bort direkt i systemet, förklarar Mikael Andersson.

När är det tänkt att arbetet ska vara klart?

Den nya IT-plattformen beräknas vara på plats 2020.