Artikeln publicerades 3 januari 2019

Gunnar Andersson är nytt kommunalråd i Herrljunga

Gunnar Andersson kommunalråd

Gunnar Andersson är nytt kommunalråd i Herrljunga sedan den första januari.

Nytt kommunalråd i Herrljunga sedan första januari är Gunnar Andersson.

– Jag är född och uppväxt i Mjäldrunga, och har gått i skolan först i Eriksberg och sedan på Altorpskolan, berättar han. Så jag har god kunskap om Herrljunga kommun.

I sitt yrkesverksamma liv har Gunnar Andersson arbetat inom verkstadsindustrin, jordbruk, åkerinäring och i många år drev han en bensinmack i Floby.

– Jag hade macken från 1992 och fram till att vi sålde 2015, berättar han. Och under den tiden utvecklade vi också åkerirörelsen.

Sedan några år tillbaka är han pensionär och kan lägga mer tid på den kommunala politiken.

– Jag har varit aktiv inom Moderaterna lokalt i cirka 25 år, berättar han. Jag började i dåvarande utbildningsnämnden, där jag också var vice ordförande en tid. Nu är det min fjärde mandatperiod som jag sitter i kommunfullmäktige.

Att bli kommunalråd på heltid är dock något helt nytt.

– Jag blev tillfrågad om det var något jag kunde tänka mig och svarade ja. Jag är inte främmande för den utmaning som detta innebär, men jag vill samtidigt vara ödmjuk och lyssna på andra politiska partier och de tjänstepersoner som jag ska jobba tillsammans med.

– Jag drivs av intresset för samhällsfrågor och för människor. Min drivkraft är att verka för medborgarnas bästa.

Hur ser du på Herrljunga kommun och de utmaningar som väntar i framtiden?

– Vi är en liten kommun som behöver samarbete, som vi till exempel har med Vårgårda, och det är något som vi ska värna om.

– Att vi finns vid Västra stambanan är en styrka, och vi ska naturligtvis jobba för bättre pendlingsmöjligheter. De gröna näringarna är också viktiga eftersom vi är en utpräglad landsbygdskommun.

– Men det kanske allra viktigaste är att ge förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande. För att kunna upprätthålla den kommunala servicen behöver vi bli fler.

FAKTA

Namn: Gunnar Andersson.

Aktuell som: Nytt kommunalråd i Herrljunga samt ordförande i kommunstyrelsen..

Ålder: 65 år.

Familj: Hustrun Eva, tre barn, tre barnbarn.

Bor: Gård i Mjäldrunga.

Intressen: Politik och familjen.