Artikeln publicerades 7 mars 2019

Ojämställdhet och maktstrukturer uppmärksammas på Internationella kvinnodagen

Symbolbild Internationella kvinnodagen

Den 8 mars är det Internationella kvinnodagen och det uppmärksammar Herrljunga kommun.

Den 8 mars är den Internationella kvinnodagen, och Herrljunga kommun kommer då att uppmärksamma jämställdhet på flera olika sätt.

Föreläsning om normkritik

Bland annat ordnas det en föreläsning om normkritik på kulturhuset under rubriken ”Normkritik för nybörjare” kl 10-12 Hörsalen på Herrljunga kulturhus. Föreläsningen kommer, med avstamp från den internationella kvinnodagens historia, behandla hur det går att tänka kring och arbeta för ett rättvisare samhälle.

Föreläsare är Andrea Karlsén, som är utbildad genusvetare med seriekonst som specialintresse. Hon jobbar med teorier där bland annat vithetskritik och klassperspektiv är hjärtefrågor.

Uppmärksammar skillnader

En annan åtgärd är att några enheter beslutat att uppmärksamma den oskäliga skillnad i lönenivå som råder mellan män och kvinnor idag.

– I det kommunala uppdraget ingår att värna allas lika värde. Genom att lyfta frågan om löneskillnad utifrån kön, som alltså inte har med arbetets innehåll eller kompetens att göra, belyser vi hur ojämlikhet i samhället kan ta sig olika uttryck, säger Emelie Cergic-Boberg, chefen för Administrations- och kommunikationsenheten.

I praktiken innebär det att kvinnliga medarbetare på Administrations- och kommunikationsenheten samt Bygg- och miljöavdelningen går hem en knapp timma innan männen just denna dag, och att de också får betalt för den tiden.

– Vi tycker att detta är en bra idé, säger Lena-Britt Björklund, bygg- och miljöchef. Vi har fyra kvinnliga medarbetare som ges möjlighet att jobba 58 minuter mindre den dagen. Dessutom kan all personal på förvaltningen gå på föreläsningen som ordnas av kommunen. Det är viktigt att lyfta fram dessa skillnader.

– På vår enhet är vi fyra personer som slutar en knapp timma tidigare på fredag, säger Emelie Cergic-Boberg.

Ett viktigt budskap

Kostnaden för denna markering uppgår till cirka 2 000 kronor.

– Vår uppfattning är att det är en rimlig kostnad för att nå ut med ett så viktigt budskap, säger Emelie Cergic-Boberg. Och självklart pågår utvecklingen av vårt jämställdhetsarbete, både på arbetsplatsen och i samhället, även under resten av året i hela kommunen.