Artikeln publicerades 28 mars 2019

Säkerhet, möjlighet och framtid med IT-teknik – Aruba!

IT-avdelningen i Herrljunga och Vårgårda kommuner var på torsdagen värdar för HP Arubas kommunforum, där 10 kommuner var inbjudna att delta.

Aruba är Herrljungas och Vårgårdas leverantör av trådlöst nätverk och nu genomfördes ett forum där dialog, erfarenhetsutbyte och framtida utvecklingsmöjligheter delades. Ett flertal kommuner deltog.

– Herrljunga och Vårgårda kommuner är mitt uppe i ett stort projekt att modernisera det trådlösa nätverket för skolmiljön. Införandet har varit lyckosamt ur flera perspektiv och IT-avdelningen inbjöds att delge sina erfarenheter till forumet, berättar Anna Bengtsson, informationsansvarig i projektet.

Det blev en lyckad tillställning med goda dialoger, erfarenhetsutbyte och framtidsspaning. Marcus Bäcklund, chef för Aruba Sverige presenterade företaget och marknaden som ständigt är i förändring i och med den otroligt snabba digitaliseringen samhället genomgår.

En stor utmaning som ses är idag är kompetens och resursfrågan, inte minst alla enheter och dess olika leverantörer som ska stödja varandra. Säkerhets- och integritetsperspektivet är otroligt viktigt och måste hela tiden beaktas. Den viktigaste framgångsfaktorn i att lyckas är att proaktivt föra dialog med verksamheterna och fånga upp behoven som kan stödjas med hjälp av teknik.

– Stort fokus i dialogen låg på IT-säkerhet, berättar Göran Lager, projektledare i projektet. Arubas teknikansvarig gav en dragning om säkerhet och möjligheter i senaste tekniken, samt de olika beroenden som finns. Forumet konstaterade i samförstånd att säkerhet skapar trygghet och ger tillit.

Anna Bengtsson och Göran Lager

Herrljunga och Vårgårda kommuner är mitt uppe i ett stort projekt att modernisera det trådlösa nätverket för skolmiljön. Om detta berättade Anna Bengtsson, informationsansvarig i projektet, och Göran Lager, projektledare.