Artikeln publicerades 1 april 2019

Nominera årets ungdomsledare och medaljörer

Nu är det dags att nominera årets ungdomsledare och medaljörer i Herrljunga.

Årets ungdomsledare

Ansökan/förslag om årets ungdomsledare ska vara kommunen tillhanda senast den 26 april till birgitta.saunders@admin.herrljunga.se eller via post på Tekniska nämnden, Box 201, 524 23 Herrljunga. Prissumman är 5 000 kr.

Ungdomsledarpriset kan delas ut till enskild person/personer eller föreningar som gjort en särskild insats för ungdomar, men behöver inte nödvändigtvis verka inom det idrottsliga området.

Medaljörer

Kommunen har som tradition att uppmärksamma årets medaljörer i nationella tävlingar, som SM, och internationella mästerskap som NM, EM och VM. Om ni har någon i er förening eller närhet som under 2018-2019 (hittills) erhållit medalj kontakta mats.bjurbom@admin.herrljunga.se snarast, dock senast 23 maj. Det kan även gälla sammanhang som inte är idrottsliga.

Herrljunga kommun informerar