Artikeln publicerades 4 maj 2019

Krisberedskapsvecka mellan 6 och 12 maj

Anders Svensson säkerhetssamordnare

– Vid kris ska man vara förberedd på att klara sig med förnödenheter i en vecka, säger Anders Svensson, säkerhetssamordnare i Herrljunga.

Krisberedskapsveckan pågår mellan den 6 och 12 maj.

I Herrljunga fokuseras på informationsinsatser genom att FRG, Frivilliga Resursgruppen, kommer att finnas på Röda Torget den under eftermiddagen fredagen den 10:e och lördagen den 11:e under butikernas öppettider.

Frivilliga Resursgruppen består av 17 personer, och de har bland annat till uppgift att berätta för allmänheten om vad som krävs för att klara sig vid en kris.

Vad är då Krisberedskapsveckan?

– Det är en vecka som kommit till på initiativ av MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, berättar Anders Svensson, säkerhetssamordnare på Herrljunga kommun. Syftet är att stärka individens krisberedskap.

Vad måste man som medborgare tänka på?

– Att man vid en kris ska förbereda sig på att klara sig i en vecka. Myndigheterna kommer att hjälpa de mest utsatta först, sjuka eller gamla som redan får hjälp kommer att prioriteras, så är man frisk och stark måste man klara sig själv i sju dagar.

Litar befolkningen alltför mycket på stöd från myndigheter i dag?

– Lite för mycket kanske, men generellt ser vi en ökning vad gäller individens krismedvetande, vilket beror på de informationsinsatser som har gjorts.

– Förr var man van vid elavbrott, men numera är man van vid att det oftast fungerar och kan vara oförberedd på längre elavbrott.

Vad är det viktigaste att ha hemma om krisen kommer?

– Kost i en vecka för hela familjen, vatten, ett gasolkök att laga maten på, våtservetter att tvätta sig med. En batteri- eller vevradio är också bra att ha för att få nödvändig information.

Mera information går att få på www.dinsakerhet.selänk till annan webbplats eller www.krisinformation.selänk till annan webbplats