Artikeln publicerades 9 maj 2019

Krisstödet – en viktig resurs vid kris

Jennie Turunen verksamhetschef

– Krisstödet är till för att leda och samordna sociala stödinsatser vid allvarlig kris, berättar Jennie Turunen, verksamhetschef Socialt stöd och ordförande i gruppen, som på bilden visar lite av det material som gruppen har till sitt förfogande.

Vid kris finns det flera olika resurser som är beredda att dra i gång sin verksamhet, och en av dessa är det kommunala Krisstödet, det som tidigare kallades POSOM-gruppen.

– Krisstödet är till för att leda och samordna sociala stödinsatser vid allvarlig kris, berättar Jennie Turunen, verksamhetschef Socialt stöd och ordförande i gruppen. Vår grupp börjar arbeta när ordinarie resurser inte räcker till, till exempel vid en allvarlig olycka.

Krisstödsgruppen består av åtta personer, och de kommer från kommunen, polisen, Svenska kyrkan, frikyrkorna och Närhälsan.

– Tillsammans med räddningstjänst i beredskap beslutar jag om krisstödet ska dras i gång, berättar Jennie Turunen. Sedan träffas vi så snart det är möjligt, samlar information om vad som hänt och kommer fram till vad vi kan göra för att hjälpa.

Gruppen träffas fem till sex gånger per år.

– Vi har hittills inte haft något skarpt läge, men det är viktigt att träffas regelbundet för att prata om uppdraget, diskutera scenarion och hålla gruppen levande. Vi är också beroende av frivilliga resurspersoner, som snabbt kan vara på plats och hjälpa till med olika insatser.

Dessa resurspersoner ingår oftast i FRG, Frivilliga resursgruppen, som under krisberedskapsveckan – som pågår mellan 6 och 12 maj – kommer att finnas på Röda Torget under eftermiddagen fredagen den 10:e och lördagen den 11:e under butikernas öppettider för att informera om sin verksamhet.