Artikeln publicerades 11 juni 2019

Sjukskrivningstalen i Herrljunga minskar

Sjukskrivningarna för de kommunalt anställda i Herrljunga minskar.

– Det gäller för kommunen som arbetsgivare men också Herrljunga kommun i sin helhet, säger Marie Granberg-Klasson, personalchef i Herrljunga och Vårgårda.

Sedan 2017 har HR-enheten drivit ett sjukfrånvaroprojekt som nu visar goda resultat.

– Vi har haft en person som jobbat halvtid med projektet, som innefattar både Herrljunga och Vårgårda och i samarbete med Närhälsan. Vi har riktat in oss på några utvalda arbetsplatser och framför allt fokuserat på kvinnors situation på jobbet.

Lägst i Sjuhärad

För 2018 hade arbetsgivaren Herrljunga kommun 5,9 procents sjukskrivning, vilket var lägst i Sjuhärad tillsammans med Svenljunga. Och den positiva utvecklingen fortsätter.

– Under de tre första månaderna 2019 så hade vi en sjukskrivningssiffra på 6,4 procent vilket är en minskning från 7 procent för samma period 2018, berättar Marie Granberg-Klasson. Eftersom dessa vintermånader är en period då sjukskrivningar är vanligare, så förväntar vi oss ännu lägre siffror för hela 2019.

Vinster för arbetsmiljö, ekonomi och kvalitet

Även Herrljunga kommun som helhet, där samtliga arbetsgivare räknas in, har en mycket positiv trend.

– Enligt samtal jag haft med Försäkringskassan så minskar sjukskrivningstalen för Herrljungas kommuninvånare mer än riksgenomsnittet, vilket är mycket glädjande, säger Marie Granberg-Klasson.

Herrljunga kommuns sjukfrånvaroprojekt ger alltså utslag i hela samhället.

– Det blir vinster för arbetsmiljö, ekonomi och kvalitet, samt för den enskilde, säger Marie Granberg-Klasson. Vi är mycket glada för den positiva trend som vi nu ser.

Marie Granberg Klasson

– Det blir vinster för arbetsmiljö, ekonomi och kvalitet, samt för den enskilde, säger Marie Granberg-Klasson, personalchef i Herrljunga och Vårgårda, om att sjukskrivningstalen i Herrljunga minskar.