Artikeln publicerades 20 juni 2019

Pridefika den 28 juni

Kaffekopp och pride-ränder

Välkommen att delta i Herrljunga kommuns Pridefika 28 juni kl 09.30-11.00 i kommunhusets cafeteria. 2019 är ett speciellt år där många milstolpar kan ses och därför uppmärksammas juni månad som Pride-månad också i Herrljunga kommun.

Öppen Pridefika i kommunhusets cafeteria

Kommunens Jämställdhetsnätverk välkomnar alla, kommunanställda samt kommuninvånare, på Pridefika för att uppmärksamma hbtqia-personers rättigheter* och i arbetet för ett socialt hållbart samhälle, där grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och inga grupper diskrimineras eller missgynnas.

Milstolpar

Sedan 1950 har RFSL arbetat med hbtqia-personers rättigheter. 1971 började RFSL Sjuhärad bedriva verksamhet och har fortsatt sedan dess utan avbrott. Mycket har hänt och mycket återstår att göra.

  • 1969 genomfördes det som beskrivs som en startpunkt för den globala och antirasistiska priderörelsen: Stonewall Riots, i år är det 50 år sedan.
  • 75 år sedan homosexualitet avkriminaliserades
  • 40 år sedan sjukdomsstämpeln för homosexuella togs bort
  • 40 år sedan Sveriges första organisation för transsexuella - Patientföreningen Benjamin - bildades
  • 40 år sedan RFSL gav ut det första numret av medlemstidningen Kom Ut
  • För tio år sedan lades även könsöverskridande identitet eller uttryck till som diskrimineringsgrund och transpersoner inkluderas i svensk diskrimineringslagstiftning
  • 2009 är året då socialstyrelsen avskaffar diagnosen "transvestism" som en psykiatrisk diagnos och den då helt nya könsneutrala äktenskapslagen gör också att olikkönade gifta par inte längre behöver skilja sig om en part vill ändra juridiskt kön
  • 2019 är det även ett år sedan lagen om ersättning till tvångssteriliserade transpersoner trädde i kraft och ett år sedan riksdagen fattar beslut om att skydda transpersoner mot hatbrott, olaga diskriminering och förolämpning. Det innebär att transpersoner 2018 inkluderas och erkänns i en svensk grundlag för första gången

* Fakta: RFSL Sjuhärad
* hbtqia: homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera, intersex-personer och asexuella