Artikeln publicerades 17 september 2019

Öppet KS-sammanträde den 23 september

Måndagen den 23 september så blir det ett öppet kommunstyrelsesammanträde i Herrljunga.

– Två gånger om året har kommunstyrelsen sammanträden som är öppna för allmänheten, berättar Gunnar Andersson, kommunalråd. Alla som är intresserade är välkomna att lyssna.

Mötet börjar klockan 8.30 med ett sekretessärende, då risk- och sårbarhetsanalys för Herrljunga kommun ska diskuteras. Men från klockan 9 är det alltså öppet för allmänheten.

– Jag hoppas att många tar chansen och kommer, säger Gunnar Andersson. Vi bjuder på kaffe och fralla, och vid fikarasten klockan 10 finns ju möjlighet att tala med oss som är förtroendevalda.

Kommunstyrelsen, består av elva ledamöter, och är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan som sorterar under kommunfullmäktige. Om kommunfullmäktige kan liknas vid riksdagen så motsvarar kommunstyrelsen regeringen.

Till varje kommunstyrelsesammanträde skickas en kallelsePDF ut och den går att läsa på kommunens hemsida.

Kommunhuset exteriör

Kom till kommunhuset i Herrljunga måndagen den 23 september kl 9 och var med på det öppna kommunstyrelsesammanträdet.