Artikeln publicerades 28 oktober 2019

Fortsatt förstudie om utvecklandet av en mötesplats för kultur och näringsliv

Herrljunga kan få en ny mötesplats för kultur och näringsliv. Kommunstyrelsen beslutade nämligen om en fördjupad förstudie om detta vid sitt sammanträde 21 oktober.

Ärendet har tidigare behandlats i kommunstyrelsen. Kommundirektör Ior Berglund fick då i uppdrag att snabbutreda frågan till oktobersammanträdet, utifrån ett idéförslag som tagits fram av Fokus Herrljunga och som handlade att skapa en mötesplats i den tomma Järnialokalen på Storgatan.

Vid sammanträdet i måndags fick kommunstyrelsen ta ställning till två olika alternativ med ekonomiska underlag och konsekvenser. Ett alternativ var att gå vidare med Järnialokalen, och det andra var att genomföra en större förstudie i syfte att skapa den tilltänkta mötesplatsen.

Beslutet blev att genomföra den interna förstudien där förvaltningen får i uppdrag att genomföra en grundlig förstudie i syfte att skapa en mötesplats för näringsliv och kultur.

Detta innebär att vi kommer att titta närmare på vilka de verkliga behoven är, både för kommunens invånare och berörda verksamheter, säger kommundirektör Ior Berglund. Vi ska också undersöka vilken samverkan som kan ske med näringsliv, föreningsliv och andra aktörer, för att kunna skapa en långsiktigt robust och hållbar ekonomisk kalkyl.

Herrljunga kommun informerar