Artikeln publicerades 15 november 2019

Fullmäktige beslutade om budget för 2020

Kommunfullmäktige i Herrljunga beslutade vid sitt sammanträde på tisdagskvällen om budget för verksamhetsåret 2020.

Budgeterat kommunbidrag är totalt på cirka 554 miljoner kronor, och den fördelade sig så här på de största posterna:

Bildningsnämnden: 244 miljoner.

Socialnämnden: 206 miljoner.

Tekniska nämnden: 38 miljoner.

Kommunstyrelsen: 37 miljoner.

Bygg- och miljönämnden: 14 miljoner.

I den debatt som uppstod diskuterades de extra medel som kan tillkomma kommunen efter ett beslut som Sveriges riksdag förväntas fatta den 20 november. Då kommer det ekonomiska utjämningssystemet mellan kommunerna troligen att förändras, och det kan innebära att Herrljunga får mera pengar att röra sig med. Enligt prognos kan det röra sig om drygt 4,6 miljoner kronor.

Det var tre olika budgetförslag som ställdes mot varandra, Västerpartiets, Socialdemokraternas och Liberalernas gemensamma, samt den styrande alliansen. Det blev det senare förslaget som antogs av fullmäktige.

För den som vill se fullmäktigemötet så finns det tillgängligt på Herrljunga kommuns Youtube-kanallänk till annan webbplats.

Herrljunga kommun informerar