Artikeln publicerades 27 december 2019

Inga raketer på nyår utan tillstånd

Sedan den 1 juni är raketer med styrpinne inte längre tillåtna att använda utan tillstånd och utbildning. Den som bryter mot detta kan dömas till böter eller fängelse i upp till tre år.

Grundregeln har sedan länge varit att det krävs tillstånd för att hantera explosiva varor, men en del pyroteknik har varit undantagen och fått säljas fritt. Den 1 juni i år tog MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, bort raketer med styrpinne från listan av undantag i MSBFS 2019:1.

Detta efter en intensiv debatt de senaste åren, där olycksstatistik visat att riskerna vid användning av fyrverkerier med styrpinne är för stora för att de ska kunna säljas fritt.

Det innebär att raketer med styrpinne nu inte längre får säljas eller användas, utan rätt tillstånd och genomgången utbildning. Tillstånd för användning av explosiv vara söks hos kommunen, och utöver det krävs att man genomgår en B- eller C-utbildning hos en av MSB godkänd utbildningsanordnare. Dessa utbildningar riktar sig främst mot yrkesmässiga användare och är omfattande med både teori och praktik.

Den som använder raketer med styrpinne, och saknar tillstånd och/eller utbildning, bryter mot § 16 i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Bryter man mot lagen av oaktsamhet döms man till böter. Den som bedöms bryta mot lagen med uppsåt eller av grov oaktsamhet döms till böter eller fängelse i upp till tre år.

För den som vill fira nyår med pyroteknik finns det fortfarande andra produkter som kan användas, och inte kräver tillstånd eller utbildning. Det handlar dels om enklare produkter som tomtebloss och marksnurror – men även bengaliska eldar och fyrverkeritårtor som står upprätt och inte behöver förankras.

De nya bestämmelserna omfattar all användning av raketer med styrpinne, oavsett när dessa är inköpta. Om du har raketer kvar från förra året är det alltså inte tillåtet att använda dessa längre, så länge inte du har rätt tillstånd och utbildning. Polisen kommer att utföra kontroller mot personer som misstänks bryta mot detta.

Mera utförlig information finns på polisens hemsida.länk till annan webbplats

Herrljunga kommun informerar