Se kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden i Herrljunga kommun filmas. Här finner du filmklipp från det senaste sammanträdet. Äldre sammanträden finns på Herrljunga kommuns Youtube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige 9 mars 2020

Upprop

Upprop under ledning av nämndsamordnare

Ärende 1

Ärende 1: Allmänhetens frågestund

Ärende 2-4

Ärende 2: Svar på medborgarförslag om Rör inte min kompis-pris

Ärende 3: Svar på motion om digital debattsida

Ärende 4: Svar på motion om principbeslut angående kommunens byskolor

Ärende 5-8

Ärende 5: Information från revisionskollegiet

Ärende 6: Uppdrag till Herrljungabostäder AB att analysera konsekvenser för bolagets ekonomi vid nybyggnation av tre flerfamiljshus under 2020-2029

Ärende 7: Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente

Ärende 8: Organisationsförändring, bildande av samhällsbyggnadsförvaltning

Ärende 9-12

Ärende 9: Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

Ärende 10: Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som ledamot i Herrljungabostäder

Ärende 11: Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsen samt ersättare i krisledningsnämnden

Ärende 12: Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som ersättare i socialnämnden