Se kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden i Herrljunga kommun filmas. Här finner du filmklipp från det senaste sammanträdet. Äldre sammanträden finns på Herrljunga kommuns Youtube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige 16 juni 2020

Upprop samt ärende 1-3

Upprop under ledning av nämndsamordnare.

Ärende 1: Allmänhetens frågestund

Ärende 2: Svar på motion om vildsvin på tallriken

Ärende 3: Svar på återremiss av motion om belysning på gator, cykel och gångbanor

Ärende 4-6

Ärende 4: Svar på motion om arbetstider inom vård och omsorg

Ärende 5: Information från revisionskollegiet

Ärende 6: Rambeslut för budget 2021-2023

Ärende 7-19 samt extraärende

Ärende 7: Svar på socialnämndens äskande om medel ur trygghetsfonden

Ärende 8: Uppdrag till Herrljungabostäder AB att genomföra nybyggnation av 64 lägenheter samt förändring av bolagets avkastningskrav

Ärende 9: Årsredovisning och ansvarsfrihet 2019 Sjuhärads Samordningsförbund samt prövning av ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

Ärende 10: Godkännande av årsredovisning 2019 för Tolkförmedling Väst samt prövning av ansvarsfrihet

Ärende 11: Revidering av förbundsordning för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

Ärende 12: Avgifter för Kulturskolan

Ärende 13: Nya ersättningsnivåer för jaktarrenden Ärende

14: Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2020-03-31

Ärende 15: Fyllnadsval av ledamot i socialnämnden

Ärende 16: Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen

Ärende 17: Medborgarförslag – Modernisering och utveckling av Skoghälla IP

Ärende 18: Medborgarförslag – En dagsfestival fylld av gemenskap och glädje

Ärende 19: Medborgarförslag om att anordna ett utegym i Herrljunga stadspark

Extraärende: Fortsatt förlängning av minskat antal ledamöter till kommunfullmäktige i september 2020