Möten och sammanträden

Här kan du se alla politiska möten/sammanträden 2018. För att se kommunfullmäktiges sammanträden, besök Herrljunga kommuns Youtubekanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som använder platta eller smartphone: sätt fingret på tabellen och dra i sidled för att läsa hela tabellen.

Skriv tabellbeskrivning här

2018

Kommun-fullmäktige

Kommun- styrelsen

Bygg och miljönämnden

Tekniska nämnden

Social-nämnden

Bildnings- nämnden

Service- nämnd IT, växel och telefoni

Servicenämnd Ekonomi och personal

Januari

 

22

31


30

29Februari

13

19

28

1

27

26

  

Mars

13

19

28

1 och 29

27

26

6

6

April

10

23

   


  

Maj

15

28

2

3

2

7

15

15

Juni

19

 

13

7

5

11

  

Juli

        

Augusti

 

13

29

30

28

27September

4

24

 


  

18

18

Oktober

23

22

3 och 31

4

2 och 30

1

  

November

13

19

28

1 och 29

27

5

6

6

December

11

17

 


18

10

  
Skriv tabellbeskrivning här

2019

Kommun-fullmäktige

Kommun- styrelsen

Bygg och miljönämnden

Tekniska nämnden

Social-nämnden

Bildnings- nämnden

Service- nämnd IT, växel och telefoni

Servicenämnd Ekonomi och personal

Januari

 

21

30

31

29

28Februari

12

18

27

28

26

25

  

Mars

12

18

27

28

26

25

6

6

April

9

23

  

30


  

Maj

14

27

2

2


6

13

13

Juni

18

 

12

5

4

10

  

Juli

        

Augusti

 

26

28

29

27

26September

17

23

 


 

30

16

16

Oktober

22

21

2 och 30

3 och 31

1 och 29


  

November

12

18

27

28

26

4

11

11

December

10

16

 


17

9