Möten och sammanträden

Här kan du se alla politiska möten/sammanträden 2020. För att se kommunfullmäktiges sammanträden, besök Herrljunga kommuns Youtubekanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som använder platta eller smartphone: sätt fingret på tabellen och dra i sidled för att läsa hela tabellen.

Kommunfullmäktige beslutade den 2019-04-09 (KF § 59) om att flytta hälften av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar till måndagar. För att underlätta lokalbokning och undvika förväxling av datum beslutade kommunfullmäktiges presidium att genomföra kommunfullmäktiges sammanträden två måndagar i rad och två tisdagar i rad för resten av 2019. Kommunfullmäktige har således sina sammanträden på måndagar i september och oktober samt tisdagar i november och december.

Skriv tabellbeskrivning här

2020

Kommun-fullmäktige

Kommun- styrelsen

Bygg och miljönämnden

Tekniska nämnden

Social-nämnden

Bildnings- nämnden

Service- nämnd IT, växel och telefoni

Servicenämnd Ekonomi och personal

Januari


20

29

30

28

27Februari

18

17

26

27

25

24Mars

9

16

25

26

24

23

4

4

April

7

20

2929

28

27Maj

11

25


213

13

Juni

16 och ev. 17


3

4

2

1Juli

Augusti


24

26

27

25

24September

15

21

30


29

28

29

29

Oktober

19

19

28

1 och 29

27
November

10 och

ev. 12

16

25

24

24

2

11

11

December

7

14

2


15

14