Möten och sammanträden

Här kan du se alla politiska möten/sammanträden 2019. För att se kommunfullmäktiges sammanträden, besök Herrljunga kommuns Youtubekanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som använder platta eller smartphone: sätt fingret på tabellen och dra i sidled för att läsa hela tabellen.

Kommunfullmäktige beslutade den 2019-04-09 (KF § 59) om att flytta hälften av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar till måndagar. För att underlätta lokalbokning och undvika förväxling av datum beslutade kommunfullmäktiges presidium att genomföra kommunfullmäktiges sammanträden två måndagar i rad och två tisdagar i rad för resten av 2019. Kommunfullmäktige har således sina sammanträden på måndagar i september och oktober samt tisdagar i november och december.

Skriv tabellbeskrivning här

2019

Kommun-fullmäktige

Kommun- styrelsen

Bygg och miljönämnden

Tekniska nämnden

Social-nämnden

Bildnings- nämnden

Service- nämnd IT, växel och telefoni

Servicenämnd Ekonomi och personal

Januari


21

30

31

29

28Februari

12

18

27

28

26

25Mars

12

18

27

28

26

25

6

6

April

9

2330
Maj

14

27

2

2


8

13

13

Juni

18


12

5

4

10Juli

Augusti


26

28

29

27

26September

16

23
30

16

16

Oktober

21

21

2 och 30

3 och 31

1 och 29
November

12 och

ev. 14

18

27

28

26

4

11

11

December

10

1617

9