Se kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden i Herrljunga kommun filmas. Här finner du filmklipp från det senaste sammanträdet. Äldre sammanträden finns på Herrljunga kommuns Youtube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige 12 mars 2019

Upprop samt ärende 1-3

Närvarokontroll gällande vilka ledamöter som är på plats under ledning av nämndsamordnare samt val av protokolljusterare.

Ärende 1: Allmänhetens frågestund

Ärende 2-3: Fråga till kommunfullmäktiges ordförande, om partitillhörighet i kommunfullmäktige

Ärende 4

Ärende 4: Information från revisionskollegiet

Ärende 5-13

Ärende 5: Regler för beslutsförhet för kommunstyrelsens presidium för mandatperioden 2019-2022

Ärende 6: Val av lekmannarevisorer och suppleant i Herrljungabostäder AB 2019-2022 (org.nr. 556508-0909)

Ärende 7: Val av lekmannarevisorer och suppleant i Stiftelsen Herrljunga Industrilokaler 2019-2022 (org.nr. 864000-0892)

Ärende 8: Val av lekmannarevisorer och suppleant i Herrljunga Elektriska AB 2019-2022 (org.nr. 556006-9716)

Ärende 9: Val av lekmannarevisorer och suppleant i Herrljunga Vatten AB 2019-2022 (org.nr. 556739-5347)

Ärende 10: Val av lekmannarevisorer och suppleant i Herrljunga Elkraft AB 2019-2022 (org.nr. 556525-9206)

Ärende 11: Val av revisor och suppleant i Samfond 1-3

Ärende 12: Val av revisor och suppleant i Dagny och Herbert Carlssons Minnesfond 2019-2022, Org. Nr 866601-7549

Ärende 13: Val av revisor och suppleant i Nossan Förvaltningsaktiebolag 2019-2022 (org.nr.556637-5746)

Ärende 14-15 samt meddelanden

Ärende 14: Motion om nybyggnation på Tornvägen Ärende

Ärende 15: Motion om identifierade behov av nyrekrytering