Se kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden i Herrljunga kommun filmas. Här finner du filmklipp från det senaste sammanträdet. Äldre sammanträden finns på Herrljunga kommuns Youtube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige 18 juni 2019

Upprop samt ärende 1-5

Närvarokontroll gällande vilka ledamöter som är på plats under ledning av nämndsamordnare samt val av protokolljusterare.

Ärende 1: Allmänhetens frågor

Ärende 2: Interpellation angående hållbar miljö

Ärende 3: Svar på medborgarförslag om att bygga ett Gruppboende för funktionshindrade inom LSS

Ärende 4: Svar på medborgarförslag om anställning av stödpedagoger inom funktionshinder

Ärende 5: Svar på medborgarförslag om tydligare kommunfullmäktigesammanträden

Ärende 6-9

Ärende 6: Svar på medborgarförslag om inköp av glasskåp för boulepriser

Ärende 7: Svar på motion om en kommunal strategi och beredskapsplan för mottagande av flyktingfamiljer och ensamkommande barn

Ärende 8: Svar på motion – aktivitetscenter för alla äldre i kommunen

Ärende 9: Information från revisionskollegiet

Ärende 10 (del 1 av 4)

Ärende 10: Budget 2020-2022 och verksamhetsplan 2020-2021

Ärende 10 (del 2 av 4)

Ärende 10: Budget 2020-2022 och verksamhetsplan 2020-2021

Ärende 10 (del 3 av 4)

Ärende 10: Budget 2020-2022 och verksamhetsplan 2020-2021

Ärende 10 (del 4 av 4)

Ärende 10: Budget 2020-2022 och verksamhetsplan 2020-2021

Ärende 11-15

Ärende 11: Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund

Ärende 12: Rapportering av ej verkställda gynnande beslut SOL och LSS 2019-03-31

Ärende 13: Avsägelse av uppdrag som kommunrevisor

Ärende 14: Motion om att säkerställa tillgänglighet vid digitalisering

Ärende 15: Motion om digital debattsida