Se kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden i Herrljunga kommun filmas. Här finner du filmklipp från det senaste sammanträdet. Äldre sammanträden finns på Herrljunga kommuns Youtube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige 19 juni 2018

Ärende 1

Ärende 1: Polisen informerar om säkerhetsarbetet inför valet 2018

Upprop samt ärende 2-3

Närvarokontroll gällande vilka ledamöter som är på plats under ledning av nämndsamordnare.

Ärende 2: Allmänhetens frågestund

Ärende 3: Information från revisionskollegiet

Ärende 4 (del 1 av 3)

Ärende 4: Budget 2019 och verksamhetsplan 2019-2021

Ärende 4 (del 2 av 3)

Ärende 4: Budget 2019 och verksamhetsplan 2019-2021

Ärende 4 (del 3 av 3)

Ärende 4: Budget 2019 och verksamhetsplan 2019-2021

Ärende 5-8

Ärende 5: Godkännande av revisionsberättelse och årsredovisning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund år 2017

Ärende 6: Budget och verksamhetsplan 2018 för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund

Ärende 7: Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS 2018-03-31

Ärende 8: Tillägg till "Riktlinjerför handläggning av taxor och avgifter" - Boendeavgift för korttidsplatserna

Ärende 9-10 samt extra ärende 1-2

Ärende 9: Medborgarlöfte mellan Herrljunga kommun och lokalpolisområde Alingsås

Ärende 10: Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden

Extra ärende 1: Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige

Extra ärende 2: Avsägelse och fyllnadsval av uppdrag som ledamot i socialnämnden