Se kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden i Herrljunga kommun filmas. Här finner du filmklipp från det senaste sammanträdet. Äldre sammanträden finns på Herrljunga kommuns Youtube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige 4 september 2018

Upprop samt ärende 1

Närvarokontroll gällande vilka ledamöter som är på plats under ledning av nämndsamordnare.

Ärende 1: Allmänhetens frågestund

Ärende 2

Ärende 2: Svar på medborgarförslag ensamkommande barn

Ärende 3-4

Ärende 3: Svar på medborgarförslag om parkourpark bakom idrottshallen

Ärende 4: Svar på motion om barnomsorg på obekväma arbetstider

Ärende 5-6

Ärende 5: Svar på motion angående fria pedagogiska måltider

Ärende 6: Svar på motion avseende hyrköp av elcykel/cykel med bruttolöneavdrag

Ärende 7-11

Ärende 7: Svar på motion om att utöka Herrljunga Sportcenters öppettider

Ärende 8: Svar på motion om struktur med ordning och reda på Annelunds återvinningsstation

Ärende 9: Utbetalning av partistöd 2018

Ärende 10: Revidering av regler avseende kommunalt partistöd, Herrljunga kommun

Ärende 11: Fördelning och ramväxling av lönepott för 2018

Ärende 12-13

Ärende 12: Arbetsordning för kommunfullmäktige Herrljunga kommun

Ärende 13: Reglemente om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Herrljunga kommun

Ärende 14-25 samt meddelanden

Ärende 14: Revidering av reglemente för kommunstyrelsen Herrljunga kommun

Ärende 15: Revidering av valnämndens reglemente

Ärende 16: Revidering av socialnämndens reglemente

Ärende 17: Revidering av Socialtjänstplan – En policy i Herrljunga kommun

Ärende 18: Antagande av ny förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Ärende 19: Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 2018

Ärende 20: Redovisning av ej färdigberedda motioner 2018 

Ärende 21: Sammanträdesplan 2019, årshjul 

Ärende 22: Motion – Motverka ofrivillig ensamhet

Ärende 23: Lokalresursplan 2018-2027

Ärende 24: Tillsättande av fullmäktigeberedning för framtagande av förslag till Lokalresursplan 2019-2028

Ärende 25: Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden