Se kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden i Herrljunga kommun filmas. Här finner du filmklipp från det senaste sammanträdet. Äldre sammanträden finns på Herrljunga kommuns Youtube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige 10 april 2018

Upprop och Ärende 1-3

Närvarokontroll gällande vilka ledamöter som är på plats under ledning av nämndsamordnare.

Ärende 1: Allmänhetens frågestund

Ärende 2: Svar på medborgarförslag om IT i skolan

Ärende 3: Svar på medborgarförslag - Det digitala samhället

Ärende 4

Ärende 4: Svar på motion om höjt friskvårdsbidrag

Ärende 5

Ärende 5: Svar på motion om informationstavla i Annelund

Ärende 6-7

Ärende 6: Svar på motion avseende gratis wifi i kommunens verksamhetslokaler

Ärende 7: Aktieöverlåtelse avseende Herrljunga Hotellfastighets AB, org.nr. 556078-7573

Ärende 8-9

Ärende 8: Årsredovisning 2017 Herrljunga kommun

Ärende 9: Revisionsberättelse för år 2017 – Ansvarsfrihet till styrelse och nämnder för år 2017

Ärende 10-13

Ärende 10: Hantering av nämndernas över- respektive underskott från 2017

Ärende 11: Hantering av 2018 års prognostiserade underskott

Ärende 12: Utbetalning av partistöd 2018

Ärende 14-18 samt meddelanden

Ärende 14: Avgifter för medicinsk fotvård

Ärende 15: Revidering riktlinjer taxor och avgifter för socialnämnden

Ärende 16: Förslag på ny förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

Ärende 17: Medborgarförslag - Bygga parkour-anläggning bakom idrottshallen

Ärende 18: Arvodesberedningen 2018 - Förslag överlämnas till kommunfullmäktige