Se kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden i Herrljunga kommun filmas. Här finner du filmklipp från det senaste sammanträdet. Äldre sammanträden finns på Herrljunga kommuns Youtube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige 12 november 2019

Ärende 1-2

Ärende 1: Allmänhetens frågestund

Ärende 2: Interpellation om åtgärder till godkänt
delårsrapport 2019

Extra ärende 1 och ärende 3

Extra ärende 1: Fråga till kommunstyrelsens ordförande gällande utredning om strategiskt och demografiskt värde vid expansion av vården

Ärende 3: Information från revisionskollegiet

Ärende 4 (del 1 av 2)

Ärende 4: Budget och verksamhetsplan 2020 Herrljunga kommun

Ärende 4 (del 2 av 2)

Ärende 4: Budget och verksamhetsplan 2020 Herrljunga kommun

Ärende 5-12

Ärende 5: Revidering av reglemente för Folkhälsopolitiska rådet 

Ärende 6: Revidering av reglemente för gemensam sewicenämnd för IT, växel och telefoni

Ärende 7: Revidering av reglemente för gemensam servicenämnd för ekonomi och personal 

Ärende 8: Revidering av stadgar för Herrljunga kommuns kulturpris 

Ärende 9: Revidering av stadgar för Herrljunga kommuns hantverks- och kulturstipendium 

Ärende 10: Revidering av bildningsnämndens reglemente 

Ärende 11: Revidering av samverkansavtal avseende gemensam
vuxenutbildning med Vårgårda kommun 

Ärende 12: Medborgarförslag om att inkludera Eggvena/Fölene i de prioriterade utbyggnadsprojekten