Servicenämnd

Vårgårda och Herrljunga kommuner har kommit överens om att från och med den 1 januari 2015 inrätta två gemensamma nämnder:

  • Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni och
  • Gemensam servicenämnd för ekonomi och personal.

Ansvarsområde och uppgifter

Servicenämndernas ansvarsområden gällande IT, växel och telefoni samt ekonomi och personal avser bägge kommunerna, men de har olika huvudmän. Servicenämnden för IT, växel och telefoni har Herrljunga kommun som huvudman och servicenämnden för ekonomi och personal har Vårgårda kommun som huvudman.

Servicenämnderna består av två ledamöter och två ersättare, en ledamot och en ersättare per kommun.