Servicenämnden

Vårgårda och Herrljunga kommuner har två gemensamma nämnder: servicenämnd för IT, växel och telefoni samt servicenämnd för ekonomi och personal.

Herrljunga kommun är huvudman för: servicenämnd för IT, växel och telefoni. Vårgårda kommun är huvudman för servicenämnd för ekonomi och personal.

Politiker i servicenämnden IT/växel/telefoni

Servicenämnden IT/växel/telefoni består av 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare. Ordförande och vice ordförande är:

Politiker i Servicenämnden IT/växel/telefonilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Politiker i servicenämnden ekonomi och personal hittar du på Vårgårda kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Servicenämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Sammanträdestider 2020

4 mars
13 maj

29 september
11 november

Kallelser Servicenämnd IT/växel/telefoni
2017-2020