Protokoll och kallelser

Här finns alla politiska kallelser och protokoll från nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. I kallelserna kan du se vilka ärenden som kommer att tas upp på aktuellt sammanträde. I protokollen redovisas beslut som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna fattat.

I protokoll, kallelser och andra handlingar förekommer ibland ord och begrepp som kan behöva förklaras. Därför har kommunen tagit fram en politisk ordlistaöppnas i nytt fönster.

Eftersom Herrljunga kommun värnar om att skydda personuppgifter är delar av protokoll och kallelser som innehåller personuppgifter inte publicerade på webbplatsen. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser kommunfullmäktige
Protokoll kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
Kommunstyrelsen 2019-01-21 direktjusterad paragraf.pdföppnas i nytt fönster 714.5 kB 2019-01-21 15.50
Kommunstyrelsen 2019-01-21.pdföppnas i nytt fönster 38.3 MB 2019-01-24 11.24
Kommunstyrelsen 2019-02-18.pdföppnas i nytt fönster 21.6 MB 2019-02-25 13.00
Kommunstyrelsen 2019-03-18 direktjusterad paragraf.pdföppnas i nytt fönster 777.2 kB 2019-03-18 15.32
Kommunstyrelsen 2019-03-18.pdföppnas i nytt fönster 43.7 MB 2019-03-20 16.00
Kommunstyrelsen 2019-04-23.pdföppnas i nytt fönster 27.1 MB 2019-05-02 10.38
Kommunstyrelsen 2019-05-27.pdföppnas i nytt fönster 15.8 MB 2019-05-29 08.58
Kommunstyrelsen 2019-08-26.pdföppnas i nytt fönster 25.7 MB 2019-08-28 17.03
Kommunstyrelsen 2019-09-23 med bilagoröppnas i nytt fönster 13.5 MB 2019-09-27 08.17
Kommunstyrelsen 2019-09-23, § 154.pdföppnas i nytt fönster 4.6 MB 2019-09-27 08.19
Kommunstyrelsen 2019-10-21 med bilagor.pdföppnas i nytt fönster 6.5 MB 2019-10-28 10.34
Kommunstyrelsen 2019-11-18 med bilagor.pdföppnas i nytt fönster 23.2 MB 2019-11-26 09.32
Kommunstyrelsen 2019-12-16 inkl bilagor.pdföppnas i nytt fönster 5.1 MB 2019-12-20 11.35

Bildningsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Bildningsnämnden
Protokoll Bildningsnämnden

Tekniska nämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Tekniska nämnden
Protokoll Tekniska nämnden

Bygg- och miljönämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Bygg och miljönämnden
Protokoll Bygg och miljönämnden

Socialnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Socialnämnden
Protokoll Socialnämnden

Servicenämnd IT, Växel och Telefoni

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Servicenämnd IT Växel Telefoni
Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni

Servicenämnd Ekonomi Personal

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Servicenämnd Ekonomi Personal
Protokoll Servicenämnd Ekonomi Personal

Valberedning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser valberedningen
Protokoll valberedningen

Valnämnd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Valnämnd
Protokoll Valnämnd