Protokoll och kallelser

Här finns alla politiska kallelser och protokoll från nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. I kallelserna kan du se vilka ärenden som kommer att tas upp på aktuellt sammanträde. I protokollen redovisas beslut som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnderna fattat.

I protokoll, kallelser och andra handlingar förekommer ibland ord och begrepp som kan behöva förklaras. Därför har kommunen tagit fram en politisk ordlistaöppnas i nytt fönster.

Eftersom Herrljunga kommun värnar om att skydda personuppgifter är delar av protokoll och kallelser som innehåller personuppgifter inte publicerade på webbplatsen. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Kommunfullmäktige

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Föregående
KF_2019-02-12_inkl_bilagor..pdföppnas i nytt fönster 4.1 MB 2019-02-21 13.22
KF_2019-03-12.pdföppnas i nytt fönster 5.4 MB 2019-03-21 15.30
KF_2019-04-09.pdföppnas i nytt fönster 11.7 MB 2019-04-17 08.53
KF_2019-04-09_bilagor.pdföppnas i nytt fönster 8.7 MB 2019-04-17 08.59
KF_2019-05-14_inkl_bilagor.pdföppnas i nytt fönster 5.3 MB 2019-05-21 11.28
KF 2019-06-18.pdföppnas i nytt fönster 1.9 MB 2019-06-26 08.06
KF_2019-09-16_§144.pdföppnas i nytt fönster 115.7 kB 2019-09-17 08.41
KF_2019-09-16_§127.pdföppnas i nytt fönster 412.7 kB 2019-09-23 15.08
KF_2019-09-16_inkl_bilagor.pdföppnas i nytt fönster 8.7 MB 2019-09-25 08.57
KF_2019-10-21_inkl_bilagor.pdföppnas i nytt fönster 7 MB 2019-11-08 11.29
KF_2019-11-12 inkl. bilagor.pdföppnas i nytt fönster 6.7 MB 2019-11-21 08.13
KF_2019-12-10 direktjustering.pdföppnas i nytt fönster 580.5 kB 2019-12-19 08.31
KF_2019-12-10-inkl bilagor.pdföppnas i nytt fönster 7.7 MB 2019-12-19 08.24

Kommunstyrelsen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser kommunstyrelsen
Protokoll kommunstyrelsen

Bildningsnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Bildningsnämnden
Protokoll Bildningsnämnden

Tekniska nämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Tekniska nämnden
Protokoll Tekniska nämnden

Bygg- och miljönämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Bygg och miljönämnden
Protokoll Bygg och miljönämnden

Socialnämnden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Socialnämnden
Protokoll Socialnämnden

Servicenämnd IT, Växel och Telefoni

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Servicenämnd IT Växel Telefoni
Protokoll Servicenämnd IT Växel Telefoni

Servicenämnd Ekonomi Personal

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Servicenämnd Ekonomi Personal
Protokoll Servicenämnd Ekonomi Personal

Valberedning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser valberedningen
Protokoll valberedningen

Valnämnd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelser Valnämnd
Protokoll Valnämnd